woensdag 3 februari 2016

Rijst plantage

De rijstaanplant of is het toch gewoon de groenbemester ? Of zoals de boer het noemt, het vanggewas. Het afgelopen najaar was zo zacht dat het graan als een groene grasmat op het bouwland staat. Dat is in andere jaren wel eens anders geweest.

Nattigheid
Naast het bouwland ligt een nette ontwateringssloot, maar omdat er een schotelvormige kom in het bouwland zit heb je daar niets aan. Na weken regen is de grond verzadigd en krijgen wij natte voeten.

Met mijn vaders spa
maak ik een voor in het land
mag ik je missen

Geen opmerkingen: