dinsdag 15 september 2015

Leerschool #6

Het huidige erfrecht in Nederland is momenteel dat de langstlevende erft en dat de kinderen hun erfdeel als een vordering in geld op de langstlevende krijgen. Een hele belangrijke reden voor deze wijziging is het feit dat de langstlevende ouder soms het eigen huis moest verkopen om in staat te zijn de kinderen hun erfdeel uit te betalen. Je hoort dus wel, dat kinderen vroeger tekenden om afstand te doen zodat vader of moeder een dak boven hun hoofd hielden. Stenen zijn ten slotte geen geld, zolang het jouw stenen zijn.

Dokken
Over de nalatenschap moet erfbelasting betaald worden zodra deze groter is dan de vrijstelling. Nou moet je al zeer vermogend zijn wil je boven de vrijstelling van een partner uitkomen, die grofweg iets van 6 ton is. Deze vrijstelling staat in geen verhouding tot de vrijstelling van kinderen, die maar iets van twintig ruggen is. Nou ja ok, er is wel een verhouding - de vrijstelling van een partner is 31,57 keer zo groot als die van een kind. Maar omdat de schoorsteen wel moet roken, moet er bij overlijden dus wel belasting betaald worden. Er moet belasting betaald worden alsof de erfdelen wel uitbetaald worden, dus als de kindsdelen groter dan de vrijstelling zijn moet de langstlevende die belasting betalen. Met twee kinderen en een afbetaald eigen huis met een WOZ waarde van anderhalve ton zit je daar al boven.

Kronkels
Je betaalt belasting over iets dat de kinderen op dat moment niet krijgen, als het huis in jouw erfdeel had gezeten is het maar de vraag of je boven de partner vrijstelling uitgekomen was. Daarnaast is het ook maar de vraag of de kinderen ooit hun deel krijgen. Ze kunnen zelf de pijp aan Maarten geven, de langstlevende kan het geld opmaken, het huis kan affikken, noem maar op - verzin maar iets.
Je kunt als kind wel een beroep doen op je legitieme portie, je halfje bruin volkoren, maar dit bestaat altijd uit geld en nooit uit goederen. Als 1 of meer kinderen dit doen, kan het altijd nog zo zijn dat de langstlevende het dak boven zijn hoofd moet verkopen. Oftewel dit is door de wetgever niet lekker afgedekt.
Het schilderij van tante Truus, dat al jaren op zolder stof ligt te verzamelen en waar jij als kind zo aan gehecht bent, blijft bij de langstlevende. Pas als de langstlevende van plan is te hertrouwen kunnen er spullen uit de nalatenschap opgeÃĢist worden. Of later als de stiefouder overlijdt of ook weer hertrouwt, kun je het nog volgen ?

Vaag
Je kunt je kind niet 100% onterven, maar de langstlevende mag wel al het geld opmaken, hoe zit dat dan ? De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende, maar dat geeft geen garanties dat er later nog iets is. Stel jij merkt niet dat hij of zij iedere week in het casino zit - iet wiet, geld kwiet. Als je het wel merkt of vermoedt, kun je de langstlevende onder curatele laten zetten, maar dan moet je langs de rechter. Dat lijkt me ook fijn voor de familieverhoudingen trouwens, #not.
Je ouders zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar alle spullen blijven in vruchtgebruik bij de langstlevende ouder. Waarom eigenlijk ?  Waarom worden de spullen van de overledene, die uitgesloten zijn van gemeenschap van goederen, na het overlijden niet verdeeld ?

 

Geen opmerkingen: